Bedrijf Verkopen - Overname

Published Apr 27, 21
6 min read

Bedrijfswaardering En Overname

Voorbereiding Voor De Waardebepaling Van Een BedrijfBedrijf Verkopen - Professionele Aanpak
Bedrijf Verkopen? Drie Tips Voor Maximale WaardeBedrijfswaardering-waarde Onderneming-waardebepaling

Nadat potentiële koper(s) hebben aangegeven serieuze interesse te hebben, gaan wij de transactie fase in. Wij vinden het belangrijk om van gegadigden op voorhand te weten of de financierbaarheid van de bedrijfsoverdracht haalbaar is. Tevens starten wij met de onderhandelingen. Onderhandelen is ons vak. In deze fase lopen de contacten in de regel alleen via Eagle TradeVision.

Als de onderhandelingen tot overeenstemming leiden, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieverklaring of “Letter-of-Intent” (LOI) - verkoop bedrijf. De potentiële koper wordt na de ondertekening van de LOI doorgaans in de gelegenheid gesteld om de door de verkoper verstrekte gegevens op juistheid te verifiëren. Dit verificatieonderzoek, ook wel due diligence genoemd, zal verder reiken dan alleen onderzoek naar de financiële gegevens.

De uiteindelijke overeenstemming wordt ten slotte vastgelegd in een koopovereenkomst. Tot slot van het proces wordt de koop afgehandeld, middels contractuele vastlegging, notarisakten, transport, ontvangst van de koopsom, etc. De begeleiding van een bedrijfsoverdracht is maatwerk. Iedere onderneming, en daarmee iedere overname, heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Op voorhand is niet aan te geven of uw bedrijf is te verkopen, tegen welke prijs en zo ja aan wie en wanneer.

Waardebepaling. Laat Uw Onderneming Waarderen

Wij begroten samen met u het aantal advies- en begeleidingsuren. In de regel werken wij aanvullend met een succesfee bij een geslaagde verkoop van uw bedrijf. De meeste MKB-ondernemers maken een bedrijfsoverdracht slechts éénmalig in hun leven mee en worden daarbij voor vele, vaak onverwachte, vragen gesteld - verkoop bedrijf. Soms zijn de vragen rationeel van aard, soms juist heel emotioneel.

Goodwill Bij Koop Bedrijf Bepalen. Hoe Doe Je Dat?Bedrijf Willen Verkopen, Eerst Verkoopklaar

Het verkoop proces kent vele voetangels en klemmen. Door een onvoldoende voorbereiding kunnen al snel kostbare fouten worden gemaakt. Het is zaak deze fouten te voorkomen. In deze brochure wordt u op hoofdlijnen wegwijs gemaakt met belangrijke aspecten van een bedrijfsovername.

Verkoopklaar maken betekent het verhogen van de verkoopprijs door het creëren van een maximale ondernemingswaarde tot aan het gewenste moment van verkoop. Indien u uw bedrijf nu of op termijn wilt verkopen en daarom de activiteiten en de aandelen wilt overdragen aan een derde partij of aan het management,dan moet u eerst uw bedrijf verkoopklaar gaan maken.

Bedrijf Verkopen? Wij Begeleiden U

Wat is mijn bedrijf waard?. Dat is ongetwijfeld de eerste vraag bij de gedachte aan verkoop. Een goed exit-plan start met het Waarderingsrapport, van een deskundige bedrijfswaardeerder. Daarnaast de reden van verkoop, de samenstelling van uw verkoopteam en het opstellen van het stappenplan om in de komende periode concreet te sturen op de kengetallen die de bedrijfswaarde verhogen zoals vermeld in het waarderings- rapport.

1,5 jaar met duidelijke milestones. aan-verkopenbedrijf.nl. Het opstellen van het Bedrijfswaarderingsrapport en de begeleiding bij voorbereiden en uitvoeren van de verkoop zijn overigens twee afzonderlijke trajecten en kunnen worden uitgevoerd door verschillende partijen. De waarde van uw bedrijf wordt bedrijfseconomisch bepaald door 2 factoren; de vrije toekomstige geldstromen en het risicoprofiel.

Door deze 2 factoren te verbeteren, oefent u direct invloed uit op de bedrijfswaarde - waarde bedrijf bepalen. Hoe hoger de vrije geldstromen, hoe hoger de waardering. De vrije kasstromen kunt u op drie manieren verhogen en daarmee waarde creëren, namelijk door het optimaliseren van uw werkkapitaal, kostenbeheersing en omzet verhoging. In het stappenplan wordt bepaald op welke kengetallen, de waardedrijvers, te sturen waarmee de ondernemingswaarde wordt verhoogd.

Bereken Een Mogelijke OvernameprijsIndien u waarde wilt creëren, moet u dus uw risicoprofiel zien te verlagen. Risicoverlaging is daarom een belangrijk onderdeel van het stappenplan. Voor MKB bedrijven is het BDO model een uitstekende, door veel professionals gebruikte, methode voor het bepalen van het risicoprofiel. Het risico wordt daarbij vastgesteld op basis van8 elementen, waaronder bijvoorbeeld de afhankelijkheid van afnemers en van leveranciers.

Door die praktijkgegevens blijft het BDO model voortdurend actueel. Een goede inschatting van deze risico’s leidt niet alleen tot betere kennis van de waarde van uw bedrijf, maar ook tot het inzicht wat u kunt doen om ze te verlagen en zo waarde te creëren. Het is goed om te weten dat er is een verschil is tussen de bedrijfswaarde en de prijs die voor een bedrijf wordt betaald.

Tips Om Uw Bedrijf Te VerkopenWaardebepaling Bedrijf Weten? Bedrijfsoverdrachten

De prijsis het bedrag dat de koper betaald en is de uitkomst van een onderhandelingsproces. Prijs en bedrijfswaarde zijn meestal niet gelijk aan elkaar.

Waardebepaling Van Een Onderneming - Advies

Als eigenaar van een agrarisch bedrijf weet jij als geen ander dat je veel kennis van zaken nodig hebt, om zo’n bedrijf goed te laten lopen. Laat staan de eventuele verkoop van een agrarisch bedrijf, waar veel vakkennis voor nodig is. In tegenstelling tot de verkoop van niet-agrarische bedrijven, zover je die over één kam kunt scheren, is de verkoop van een agrarisch bedrijf complex - bedrijf verkopen.

Wanneer je als eigenaar van een agrarisch bedrijf plannen hebt om jouw onderneming te verkopen, kan het daarom al snel aantrekkelijk lijken om alles uit handen te geven aan een gespecialiseerd bureau. Deze bureaus zijn echter erg duur en bovendien vooral gefocust op de grotere bedrijven, want die leveren meer op.

Officieel is een agrarisch bedrijf een onderneming die gericht is op het voortbrengen van producten door de teelt van gewassen of het houden van dieren. In de praktijk gaat het dan vooral om landbouwbedrijven en veehouderijen. Agrarische bedrijven bestaan vaak uit een combinatie van grond, vastgoed, materieel, vee of teelt en natuurlijk het financieel-economisch resultaat van de onderneming.

Bedrijfsverkoop En Bedrijfsoverdracht

Ondanks de complexiteit die komt kijken bij het verkopen van een agrarisch bedrijf, kan je als eigenaar heel veel zelf doen. Bij het opstellen van het verkoopmemorandum, een soort promotie folder voor je bedrijf, zal je bijvoorbeeld zelf een flink aandeel hebben. Je kent jouw bedrijf zelf immers het best.

Een essentieel onderdeel van de verkoop is natuurlijk het bepalen van de waarde van het bedrijf. Bij agrarische bedrijven gaat dat nét even anders dan bij de meeste niet-agrarische bedrijven, omdat de situatie vaak ook anders is. Afhankelijk van de situatie wordt er op één of meerdere van de volgende manieren naar de waarde van een agrarische bedrijf gekeken: De financieel-economische waarde: deze wordt afgemeten aan de toekomstige winstmogelijkheden van de onderneming De financieel-boekhoudkundige waarde: Dit is het totale bedrag waartegen de activa van de onderneming op de balans zijn gewaardeerd Daar komt nog eens bij dat de waarde anders uit te drukken is, aan de hand van mogelijke kopers. waardebepaling bedrijf.

Neemt een andere boer het bedrijf over met het doel om het bedrijf in zijn huidige vorm voort te zetten, dan is juist de combinatie waarde van grond, bedrijf, materieel en resultaat erg belangrijk. Afhankelijk van de wensen van jou als eigenaar en de mogelijke kopers zullen we gezamenlijk vaststellen hoe we de waarde gaan bepalen (bedrijf verkopen).

Bereken Een Mogelijke Overnameprijs

Advies Inwinnen Bij De Verkoop Van Een BedrijfWaardebepaling Van Uw Bedrijf - Aan- & Verkopen Bedrijf

Waarom zou ik mijn bedrijf verkopen?

U heeft jarenlang gewerkt om uw bedrijf te brengen waar het momenteel is. Dit is niet zomaar iets, dus voor de verkoop van het bedrijf moet u zeker zijn van uw zaak. En dit kan, want er zijn meerdere valide redenen om een onderneming van de hand te doen. De meest voorkomende is dat verkoop vaak een enorme som geld oplevert. Verder gaat men vaak to verkoop van het bedrijf over als pensioen aanstaande is. Bovendien zijn er mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en graag een nieuw avontuur beginnen met de opbrengst van verkoop van hun oude onderneming. Helaas komt het ook voor dat een conflict tussen ondernemers ervoor zorgt dat de onderneming in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Kortom, er zijn veel goede redenen denkbaar om de lastige beslissing te nemen om een bedrijf te verkopen.

Waarom zou ik een bedrijf kopen?

Een bedrijf kopen doet u niet zomaar. Toch kan het veel voordelen hebben vergeleken met het ‘from scratch’ starten van een bedrijf. Ten eerste draait het bedrijf al, het genereert gelijk inkomsten. Daarnaast kunt u gelijk invloed uitoefenen en veranderingen uitvoeren. Wat in de praktijk erg vaak voorkomt, is dat concurrenten elkaar overkopen. Zo kan groei sneller gerealiseerd worden, kan er geprofiteerd worden van elkaars expertise en staat u sterker in de markt.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er is geen universeel geaccepteerde juiste manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Het is eerder een zo precies mogelijke schatting van de waarde van het bedrijf. In het algemeen kan worden gezegd dat de waarde bepaald word door naar het verleden van de onderneming (de accountingmethode) of door naar de toekomstige verwachte geldstromen te kijken (de economische benadering). Belangrijk is ook om te onthouden dat de waardebepaling bijna nooit gelijk is aan de prijs die uiteindelijk voor het bedrijf bepaald wordt. Dit heeft de maken met de verloop van de gedane onderhandelingen en de beschikbare informatie bij beide partijen.

Wanneer in het proces moet ik een advocaat inschakelen?

Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen gedurende alle fases van het koop- of verkoopproces. Er is enorm veel om rekening mee te houden en een advocaat kan u helpen om het overzicht te bewaren en u advies te geven over het proces gevolgd dient te worden. Het is daarom raadzaam gelijk een advocaat te raadplegen wanneer u de nadenkt over de koop of verkoop van een bedrijf. Uiteindelijk kan deze advocaat uw belang ook behartigen bij de onderhandelingsfase en ervoor zorgen dat de overname juridisch op de goede manier verloopt. Zo voorkom je dat bijkomende juridische conflicten ontstaan, die kunnen zorgen voor een hoop extra gedoe.

Voor welke soort transactie moet ik kiezen?

Bij de verkoop van een bedrijf kunt u de aandelen verkopen, maar ook de activa en de passiva. Een aandelenverkoop komt veel vaker voor en dan gaat ook echt het eigendom van het bedrijf over op de andere persoon.

OvernameAdvies heeft veel ervaring met het verkopen van agrarische bedrijven en weet wat erbij komt kijken. Met jou als eigenaar in de ‘drivers seat’ ondersteunen we je gedurende het verkoopproces precies op de momenten dat het nodig is. Dat doen we bijvoorbeeld met een uitgebreide kennisbank. Die is gevuld met een schat aan informatie, voor elk onderdeel van het proces.

Kom je er met de kennisbank niet uit? Dan helpt onze geavanceerde chatbot je verder - verkoop bedrijf. Door aan de chatbot aan te geven waar je tegenaan loopt, kunnen we je in veel gevallen alsnog helpen wanneer je er met de kennisbank niet bent uitgekomen. En als de chatbot ook niet werkt, of als je gewoon persoonlijk contact wilt, dan zijn we er natuurlijk voor je.

More from Gerechtshof

Navigation

Home

Latest Posts

Wia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

Published Jan 20, 23
6 min read

Bezwaar Maken - Uwv - Werkgevers

Published Dec 20, 22
8 min read

Wia Bezwaar - Bel Voor Direct Gratis Advies

Published Dec 15, 22
7 min read